دندان عقل

سوال

ببخشید من یکم از دندون عقلم در اومده ممکن کامل در بیاد آخه چند روز پیش گوشم درد میکرد فک کنم زده به گوشم باید چی کار کنم؟

0
جراحی دندان فاطمه 1 ماه 0 پاسخ ها 56 بازدید 0

ارسال یک پاسخ